Saturday, 2 November 2013

Bijuu Counting Song
Bijuu kozoyota! Hajimari hajimari!

Hitotsu hitoyori ii namuri Shukaku
(1st sleeping better than people, Shukaku)
Futatsu (fire) moeteru Matatabi
(2nd like burning fire Matatabi)
Mitsu mizunara makaseru Isobu
(3rd leave the water to him, Isobu ) 
Yotsu youga attsuize Son Goku
(4th as hot as lava Son Goku )
Ittsutsu itsudemo kakeashi Kokuo 
(5th always on the run Kokuo)
Mutsu murisezu awatezo Saiken
(6th the laid back Saiken)
Nanatsu nanafushi soratobu Chomei
(7th flying leaf insect chomei)
Yatsu yappari (wee) daji Gyuki
(8th wee is all it needs. Gyuki)
Kokonatsu ko-kon to saikyou Kurama
(9th goes ko-kon the best, Kurama)
Koto soro o to bijuu no nakama
(all the bijuu have finally become friends)
Jyouoii muzutakedo ii namae
(a bit difficult, but good names)
Minna rippana namae dane
(everyone has a good name)
Minna suteki na namae dane
(everyone has a wonderful name)

Otsugi wa Jinchuriki! Ikutebao!

Hitosu hidoi kumadayo Gaara
(1st with terrible dark circles, Gaara)
futatsu funyaan to neko nade Yugito
(2nd with a silky cat voice, Yugito)
Mitsu Mizukage yondaime no Yagura
(3rd the 4th mizukage Yagura)
Yotsu yonjyunen yonbii to Roshi
(4th togther for 40yrs yonbi and Roshi)
Ittsutsu ikatsui (power) ano Han
(5th tough and powerful is Han)
Mutsu mukuchina kiragashi Utakata
(6th calm and dressed in kimono, Utakata)
Nanatsu nadomosu kunoichi Fu
(7th, the heartwarming kunoichi Fu)
Yattsu yabaii o (rap) no Killer Bee
( 8th and his killer raps, Killer Bee)
Kokonotsu konoha no Uzumaki Naruto
(9th from kohona is Uzumaki Naruto
Totemo tsuyoi Jinchuriki no minna
(all are powerful jinchuriki)
Bijiuu to nakayoku nareru kana?
( can they befriend the bijuu)
Minna rippana shinobi dane
(they are all good shinobi)
Minna tsuteki na shinobi dane
(they are all wonderful shinobi)